• Raadslid Ad Thomassen

    De VVD Leudal is een brede, sterk in de lokale samenleving gewortelde volkspartij die openstaat voor alle burgers die zich aangesproken voelen door de liberale waarden: vrijheid voor het individu, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtwaardigheid en gelijkwaardigheid. Ons motto is: duidelijkheid en daadkracht. Ik stond erbij en ik keek ernaar ? Daar houdt de VVD Leudal niet van. Dat er in de gemeente Leudal aangepakt moet worden, lijkt ons duidelijk. Is daadkracht ook uw grote kracht? Wilt u actief meedenken met de VVD Leudal en uw stem laten tellen? Word dan lid. VVD Leudal wil Uw mening kennen. Het gaat om de belangen van de inwoners van Leudal. Voelt u zich betrokken bij wat er in Leudal gebeurt of zou moeten gebeuren, of wat er zeker niet mag gebeuren? Laat het weten. Wij willen breed gefundeerde standpunten in de gemeenteraad laten horen.De VVD Leudal wil die belangen ook in de gemeenteraad verdedigen vanuit een liberale invalshoek. Vrije mensen willen zelf bepalen hoe ze leven en willen daarvoor dan ook de verantwoordelijkheid dragen. De VVD leden en VVD stemmers dragen het liberalisme een goed hart toe. De VVD afdeling Leudal kijkt uit naar enthousiaste mensen die zich betrokken voelen. Wilt u nader kennis maken met VVD Leudal of hebt u een of meer onderwerpen die u onder de aandacht wilt brengen, kom dan gerust naar een afdelingsvergadering of steunfractievergadering, daarvoor hoeft u geen lid te zijn. U bent van harte welkom. Uiteraard kunt u ook uw mening of reactie mailen. Of klik op de link als u meer weten over lid worden of de VVD standpunten. Wilt u persoonlijk contact, bel of mail dan naar: Ad Thomassen (tel. 0475 583000)rgm.thomassen@planet.nl Lees verder

  • Bombardon

    02 juni − Al vanaf de start moet er in De Bombardon door de gemeente veel geld gestoken worden om de verliezen te dekken. Daaraan moest wat VVD-Leudal betreft al jaren geleden een einde gekomen zijn. Pasgeleden ging een onderdeel van De Bombardon zelfs failliet. Het kwalijke daaraan was- naast het ontslag van medewerkers- dat de raad dat uit de krant moest vernemen. Al in de raadsvergadering van april had o.a. de VVD kritische vragen gesteld aan verantwoordelijk portefeuillehouder Van den Beuken. Die repte toen met geen woord over het aanstaande faillissement en het ontslag van de medewerkers. Reden temeer voor de VVD om in de afgelopen mei-vergadering opnieuw de wethouder ter verantwoording te roepen. Raadslid Ad Thomassen had maar een vraag: “wist het College of de wethouder van het failissement ten tijde van de raadsvergadering van april?’. Opnieuw deed wethouder Van de Beuken er het zwijgen toe. De vraag werd bevestigd noch ontkend. Thomassen weet niet welk antwoord verontrustender was geweest. Als de vraag met “ja”was beantwoord, dan had de wethouder, daarnaar gevraagd, de raad belangrijke informatie onthouden. Was het antwoord “neen”geweest, dan bleek de wethouder zelf niet goed geinformeerd over zo`n belangrijk dossier. Het stilzwijgen van de wethouder baart zorgen. Nieuw beleid t.a.v. gemeenschapsvoorzieningen is door het College toegezegd en de gang van zaken rond De Bombardon geeft geeft vertrouwen in een goed onderbouwde oplossing. In ieder geval is dit College blijkbaar van mening dat met deze raad wel een loopje genomen kan worden. Thomassen sprak zijn afkeuring uit over het gedrag van de wethouder. Lees verder

  • SAMENZORGENHUIS

    31 mei − Al jaren staat het Samenzorgenhuis op de agenda van de raad. De VVD heeft altijd ambivalent hiertegenover gestaan. Zeker, het is een mooi initiatief. Hulpbehoevenden kunnen dicht bij huis worden verzorgd als zij te ziek zijn om thuis te blijven en niet ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis. Daar komt bij dat zo`n voorziening veel goedkoper is dan een ziekenhuis. Het verbaast VVD-Leudal dan ook dat het initiatief niet vanaf het prille begin omarmd is door marktpartijen. Met name zorgverzekeraars zouden juist veel geld kunnen besparen. Dat het geen taak is voor een gemeente om zo`n voorziening te exploiteren, daarover is de hele raad het eens. Dat Leudal het initiatief in de opstartfase faciliteert en van de grond probeert te krijgen, is ook te verdedigen. Maar de gemeentelijke ondersteuning is nu doorgeschoten. Leudal dreigt in de exploitatie(-verliezen) meegesleurd te worden. Marktpartijen willen zodanige zekerheid verkrijgen dat zij risico`s gaan uitsluiten of beperken. Voor VVD-Leudal is daarmee het einde bereikt. Geen ondersteuning meer aan dit initiatief, hoe mooi het er in het begin ook uitzag. Dat alleen de beide coalitiepartijen S.V. en CDA hun steun nog geven aan het Collegevoorstel is veelzeggend. Lees verder