VVD op werkbezoek bij Kr8tig

De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De VVD wil dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en het is zonde als die talenten niet worden benut. Veel mensen staan aan de kant. De VVD zet in op een optimale samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Krachten moeten worden gebundeld.

Kr8tig wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden.
Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. In
de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Kr8tig
probeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een brug te slaan naar
werk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een
gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid en
onderling respect als uitgangspunten om nadien krachtiger in de maatschappij terug
te kunnen keren.