Ad Thomassen

Jurist, raadslid en oud- wethouder.

Bestuurlijke ervaring deed ik op in de politiek, in het openbaar bestuur, als lid van de Raad van Toezicht van Proteion en als voorzitter van Harmonie Beatrix. Ik heb als jurist altijd voor overheidsorganen gewerkt.

Wat ik met Leudal wil?
Leudal is nog altijd relatief jong. Toch wordt het tijd dat de politiek haar visie opmaakt waar Leudal moet staan, bv. over 10 jaar. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar wel een noodzakelijke. Een moderniseringsslag moet gemaakt waarbij kwantiteit niet belangrijk is, maar kwaliteit des te meer. Niet alles kan en moet behouden blijven, maar dat wat overblijft moet van hoogwaardige kwaliteit zijn. Leudal moet namelijk aantrekkelijk blijven voor de huidige én voor nieuwe inwoners. Mensen moeten hier heel graag willen wonen, met voorzieningen van hoge kwaliteit, op korte afstand.
Die modernisering van Leudal als totaal laat wel weer ruimte voor herkenbaarheid van elke kern. Behoud van identiteit is onmisbaar voor de leefbaarheid in de dorpen. 
Verenigingen blijven belangrijk, ook al zijn steeds minder mensen lid daarvan. Sociale gebondenheid met je kern stimuleert het gevoel van mede- verantwoordelijkheid voor je eigen woonomgeving. Daar moeten we méér naar toe. Niet de gemeente, maar de inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor hun dorpen!Schelkensven 84

6085DH Horn

06-13267865