Organisatie

·        doorgaan met decentraliseren: minder taken voor gemeente, meer koopkracht voor burger

·        vrijheid, ontplooiing en ondernemerschap stimuleren: niet met regels en subsidies maar met het afschaffen van regels. Waar het rijk of de provincie regels of normen vaststellen zal de gemeente geen strengere regels vaststellen

·        bij uitvoerende werkzaamheden, die nauwelijks beleidsgevoelig zijn, is een goede en kostenefficiënte uitvoering het doel. De beste organisatievorm (intern, in samenwerking met buurgemeenten of door een bedrijf) is hiervan een gevolg