Samenleving

·        dienstverlening, zo veel mogelijk digitaal, staat centraal, geen onnodige regelgeving. Er moet een opschoning van gemeentelijke regels komen om overbodige, tegenstrijdige en niet handhaafbare regels te schrappen

·        exploitatie van multifunctionele accommodaties en dergelijke is geen gemeentelijke taak; subsidie hiervan dus ook niet

·        gepaste hulp voor wie dat nodig heeft, zonder dat vele organisaties langs elkaar heen werken

·        lager onderwijs in elk dorp is wenselijk, onder meer voor de leefbaarheid. Kwaliteit is echter belangrijker dan (directe) nabijheid.