Economie

  • ·        geen geld rondpompen: het subsidiestelsel moet drastisch versoberd worden. We geven burgers en bedrijven hun zelfbeschikkingsrecht over hun geld terug

    ·         het financiële beleid is sober en solide, zeker nu. Altijd een sluitende begroting; de gemeente moet éérst verdienen, dan pas uitgeven. De schuld wordt afgelost

    ·        we gaan niet ‘bezuinigen’ door lasten voor de burger te verhogen: OZB-percentage wordt niet verhoogd. Indexering is ook niet nodig; dit is al verdisconteerd in de WOZ-waarde

    ·        de gemeente stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels. Kleinschalige bedrijvigheid aan huis die niet veel lawaai of verkeer genereert is in principe vergunningvrij.