Bombardon

Al vanaf de start moet er in De Bombardon door de gemeente veel geld gestoken worden om de verliezen te dekken. Daaraan moest wat VVD-Leudal betreft al jaren geleden een einde gekomen zijn.

Pasgeleden ging een onderdeel van De Bombardon zelfs failliet. Het kwalijke daaraan was- naast het ontslag van medewerkers- dat de raad dat uit de krant moest vernemen. Al in de raadsvergadering van april had o.a. de VVD kritische vragen gesteld aan verantwoordelijk portefeuillehouder Van den Beuken. Die repte toen met geen woord over het aanstaande faillissement en het ontslag van de medewerkers. Reden temeer voor de VVD om in de afgelopen mei-vergadering opnieuw de wethouder ter verantwoording te roepen. Raadslid Ad Thomassen had maar een vraag: “wist het College of de wethouder van het failissement ten tijde van de raadsvergadering van april?’. Opnieuw deed wethouder Van de Beuken er het zwijgen toe. De vraag werd bevestigd noch ontkend. Thomassen weet niet welk antwoord verontrustender was geweest. Als de vraag met “ja”was beantwoord, dan had de wethouder, daarnaar gevraagd, de raad belangrijke informatie onthouden. Was het antwoord “neen”geweest, dan bleek de wethouder zelf niet goed geinformeerd over zo`n belangrijk dossier. Het stilzwijgen van de wethouder baart zorgen. Nieuw beleid t.a.v. gemeenschapsvoorzieningen is door het College toegezegd en de gang van zaken rond De Bombardon geeft geeft vertrouwen in een goed onderbouwde oplossing. In ieder geval is dit College blijkbaar van mening dat met deze raad wel een loopje genomen kan worden. Thomassen sprak zijn afkeuring uit over het gedrag van de wethouder.