SAMENZORGENHUIS

Al jaren staat het Samenzorgenhuis op de agenda van de raad. De VVD heeft altijd ambivalent hiertegenover gestaan.

Zeker, het is een mooi initiatief. Hulpbehoevenden kunnen dicht bij huis worden verzorgd als zij te ziek zijn om thuis te blijven en niet ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis. Daar komt bij dat zo`n voorziening veel goedkoper is dan een ziekenhuis. Het verbaast VVD-Leudal dan ook dat het initiatief niet vanaf het prille begin omarmd is door marktpartijen. Met name zorgverzekeraars zouden juist veel geld kunnen besparen. Dat het geen taak is voor een gemeente om zo`n voorziening te exploiteren, daarover is de hele raad het eens. Dat Leudal het initiatief in de opstartfase faciliteert en van de grond probeert te krijgen, is ook te verdedigen. Maar de gemeentelijke ondersteuning is nu doorgeschoten. Leudal dreigt in de exploitatie(-verliezen) meegesleurd te worden. Marktpartijen willen zodanige zekerheid verkrijgen dat zij risico`s gaan uitsluiten of beperken. Voor VVD-Leudal is daarmee het einde bereikt. Geen ondersteuning meer aan dit initiatief, hoe mooi het er in het begin ook uitzag. Dat alleen de beide coalitiepartijen S.V. en CDA hun steun nog geven aan het Collegevoorstel is veelzeggend.