Evert Kneepkens

Evert Kneepkens R.A.
Manager Market Development & Intelligence DAF


Momenteel ben ik voor VVD Regio Zuid (Limburg, Brabant, Zeeland) als bestuurslid verantwoordelijk voor Talentrecruitment. Ook ben ik bestuurslid van de Thorbecke Vereniging. Bestuurlijke ervaring deed ik eerder op als bestuurslid VVD Leudal en als secretaris VVD KC Limburg


Wat ik met Leudal wil?
Leudal moet een mooie gemeente zijn in het hart van Limburg. Mensen zijn trots op hun dorp. Wij gaan uit van onze kracht van onze gemeente en inwoners en geven maximaal ruimte voor ondernemerschap, initiatief en eigen ideeёn. Iedereen krijgt de vrijheid om zijn /haar dorp, gemeente, gemeenschap en vrijheid in te vullen zoals zij dat het liefste willen. De gemeente faciliteert en stimuleert hierbij. Dat wil zeggen: zo min mogelijk regels, zo weinig mogelijk bemoeienis. Wij zijn er met elkaar en voor elkaar.